Najnowsze aktualności związkowe

turnieje wojewódzkie i tenis 10 w okresie I-IV 2019

Na zebraniu Zarządu Śląskiego Związku Tenisowego w dniu 2.10.2018 została podjęta uchwała o opłatach za możliwość organizacji wojewódzkich turniejów i Tenis 10 od 2019 roku związana z ich zarządzaniem, przygotowaniem kalendarza imprez, losowaniami oraz nadzorem nad wszystkimi imprezami odbywającymi się na terenie województwa śląskiego.

Składkę za rok 2019 w wysokości 150 zł należy wpłacić do 3.12.2018r na konto ŚZT:

PKO S.A. Oddz. w Zabrzu 23 1240 4849 1111 0000 5352 0258

w tytule podając: nazwę klubu z dopiskiem składka roczna 2019

Jednocześnie przypominam, że opłacenie tylko składki na konto SZT nie zwalnia z dokonania wszelkich formalności w celu uzyskania klubowej licencji PZT na rok 2019.

Potwierdzenie opłaty na konto SZT oraz numer licencji klubowej PZT na rok 2019 wraz ze zgłoszeniem sztywnych lub ruchomych terminów turniejów proszę przesłać do 10.12.2018. na adres:

turnieje-szt@wp.pl

Do 15.12.2018 zostanie dokonany podział imprez tenisowych pomiędzy zainteresowane kluby spełniające powyższe warunki.

 

 

 

Wróć